ארגון הבריאות העולמי who – world health organization הגדיר את הבריאות כדלקמן:
בריאות היא מצב של שלמות מבחינה גופנית, נפשית וחברתית, היא איננה מסתכמת בהעדר של מחלה או נכות. זו הגדרה כוללנית החובקת את בריאות הגוף, בריאות הנפש והאקולוגיה החברתית החיונית לבריאות האדם.

זהו חומר למחשבה האם ישנו אדם בריא לחלוטין בעולמנו?
אלברט אינשטיין אמר "כל מי שמחפש את האמת במדעי הטבע, מגיע למסקנה שקיים כוח עליון היוצא לפועל בחוקי היקום."
היקום = הטבע שבו אנו חיים, הוא ביתו של האדם וכוחם של כל ברואי העולם, בעלי החיים, צמחים וגם הדומם הסובב אותנו.
כל תרבויות העולם מתייחסות אל החיים כאל ערך עליון וכך גם ביהדות, החיים ניתנו לנו ע"י כוח עליון אשר נסתר מעיננו ומבינתנו, לאותו כוח עליון שמות שונים, כל אחד על פי דתו, כל אחד על פי אמונתו.

דהיינו חיינו מונעים ע"י כוח עליון אשר פועל בדייקנות בהפעלת גלגלי החיים, החל מהרמה הפלנטרית- הקוסמית ועד לרמה האישית האינדיווידואלית, כל אלה חייבים להתבצע בקפידה והכל על מנת לאפשר חיים הרמוניים ובריאים לכל אדם ואדם.

על פי התפיסה היהודית עולמנו בנוי מארבעה עולמות והם:
עולם העשייה – העולם הגשמי, המציאות, הפיסי, עולם שבו פועלים חוקיה הפיסיים של מערכת הטבע שבו אנו חיים
עולם היצירה – הוויה של רגשות, העוצמה להוציא את הרגשות מן הכח אל הפועל.
עולם הבריאה –  עולם השכל, עצם הכח והכושר לקלוט דברים בהבנה פנימית ועיונית.
עולם האצילות – אין הבחנה גשמית זו תכלית הבריאה, רוחניות מלאה, קבלה והגשמה.

עולמות אלה מהווים את מסכת חייו של האדם מדי יום ביומו מהחיים הנטועים באדמה ועד הספירות הרוחניות הגבוהות ותפקידו של האדם לנוע מעלה מעלה, לשאוף מהעיסוקים היום יומיים להגיע לרוח , השילוב בין הגשמי לרוחני הוא הרצוי, הוא אשר יאפשר לאדם למצות את הפוטנציאל הגלום בתוכו ובעולמנו.

את רוח הדברים ניתן להבין גם ע"פ ארבעת האלמנטים שתורות המזרח נוהגות לחלק את העולם ואת האינדיווידואל על פיהם:
אלמנט האדמה, אלמנט המים, אלמנט האש ואלמנט האוויר.

מהיותי אדם מאמין אני חייבת לציין שדברים אלו מצויים וכתובים ב"פתח אליהו" שבו מגדיר אליהו הנביא את האדם כמורכב מאדמה, מים, אש ואוויר והמשמעויות הן דומות:
אדמה – צרכים בסיסיים, הישרדותיים, יצרים.
מים –  עולם רגשי, יכולת הכלה, יצירה וקבלה של דברים.
אש – עולם העשייה, היישום והתקשורת שלנו.
אוויר – עולם רוחני, מחשבתי, האידאי, החלומות והדמיון.

כאשר אלמנטים אלה ברמה קוסמית מרכיבים ומהווים חלק בלתי נפרד מעולמנו שבו אנו חיים.
בריאות בעברית:
בריאות נגזרת מלשון ברא, בריאה פירושה בין היתר יצירה ויצירה מתקשרת תמיד עם שלמות, ליצירה באופייה של בריאות תמיד יש אספקטים חיוביים בונים וזורמים.

health באנגלית:
המשמעות הבסיסית של המילה health היא גם שלמות מקורה של מילה זו באותו שורש אנגלי שממנו נגזרות המילים:  whole, Holy, Hale שפירושן בהתאמה הוא שלם, קדוש ותקין.

כל הדתות רואות בשלמות האדם – בבריאותו המושלמת דבר שיש לשאוף אליו, אין אדם או בעל חיים, שיוכל להתקיים ללא הבריאות המושלמת, בכל הדתות מקור הקדושה של הבריאות הוא השלם והשלמות, הגשמי והרוחני. ברמת הפרט- המיקרוקוסמוס וברמת המקרוקוסמוס.

אך יש לציין שישנם גם ניגודים שהם חלק מהשלמות כדוגמת היין והיאנג שהוא סמל הטאואיזם המצביעים על מהותה של השלמות שהיא מיזוג של ניגודים משלימים הנקבי והזכרי, החיים והמוות, חומציות- בסיסיות, מע' סיפטטית – פאראסימפטטית (מע' עצבים), כאשר מילת המפתח היא איזון והרמוניה כנוסחה לבריאות.