אחד התחומים המרתקים הוא כוחו של הדמיון בשמירת הבריאות ובריפוי מחלות פרצלזוס הפיסיקאי והפילוסוף יליד שוויץ אשר חי במאה ה- 15 וזכה לתואר אבי הרפואה המודרנית כבר אז טען כי "הרוח הוא העליון, הדמיון הוא הכלי והגוף הוא החומר הפלסטי. כוח הדמיון הוא פקטור עצום ברפואה, הוא עלול לגרום למחלה באדם ובבעלי החיים וגם להביא לריפוי והחלמה"…
כלומר כוחו של הדמיון עצום ברפואה הוא יכול ליצור מחלה אך גם לרפאה.

מחלות בגוף ניתן לרפא ע"י תרופות כימיות או ע"י כוח הרוח שהוא פועל יוצא באמצעות הנשמה. מעניין שעל כוח הדמיון (וגם על כוח התפילה) ידעו כבר לפני יותר מאלף שנה. הרופא אבן סינא אמר "הדמיון והתפילה של האדם יכולים לפעול לא רק על האדם עצמו אלא גם על אחרים, לא רק מקרוב אלא גם מרחוק הם יכולים לגרום לחולי או להביא להחלמה או לבריאות שלמה."

היום ניתנת במה רחבה לנושא בטיפולים ההוליסטיים באמצעות דמיון מודרך, מדיטציות, אוטוסוגסטיות ככלים לאבחון, כלים להרפייה ושחרור וכלים להתמודד עם תת המודע והבאתו למצב של יכולת ריפוי האדם מבחינה רוחנית אשר תשפיע עד הרובד הפיסי.