הילינג יהודי מחייב תודעה דתית. דרך הכרת השם ודרישת השם בכל לב זו היא מהותה של ההתבוננות היהודית, למצוא את הקדוש ברוך הוא ולחשוף את נוכחותו בעולם.
מודעות מתוך התבוננות נעשית כאשר ההתבוננות הופכת למרוכזת הן ברובד השכלי והן ברובד הרגשי עד כדי התעלות התודעה מעל מצבה הרגיל, מה שמאפשר התאחדות עם האמת האלוקית וכאשר יוצרים מצב זה אנו בעצם מביאים את האמת האלוקית לתוך ההתבוננות מתוך אהבה, אמפתיה, ביטול, יראה והכלה. כך אנו יוצרים לעצמנו משכן רוחני לטיפול בעצמנו ובאחרים.
תפילה דרך מודעות היא הביטוי של התבוננות אמיתית כי זו עבודת הלב – האמיתית.
השכל הינו המתווך בין הנשמה למציאות, הוא הקובע את התייחסותנו לסביבה, המטרה לאלף אותו לרבדי הפשטה עמוקים לשינוי דפוסי חשיבה ולסלול את הדרך לשינוי התגובה שלנו לעולם הסובב אותנו ולעולמנו הפנימי וזהו מהותו של הילינג כי מחשבות יוצרות מציאות ואנו נמצאים היכן שמחשבותינו נמצאות .
 
ישנם שבעה רקיעי תודעה לידיעת השם :
–          המציאות נבראת בכל עת מחדש ע"י השם                  
–          אבני הבנייה של המציאות ע"י האותיות                     
–          שליחות פרטית לקיום בארץ                                   
–          התממשות הרעיון הרוחני של בית המקדש וירושלים   
–          מודעות לכוחות האלוקיים בטבע                              
–          השתקפות יכולתו של השם בכל תחום במציאות         
–          פסגת הביטול לצורך בריאה                                   
 
משכן רוחני / מרחב אלוקי
עבודה רוחנית נכונה כרוכה בעבודה על המידות בעיקר מידות הלב, לניקיון רוחני, לאמפתיה, הבנה יכולת הכלה רגשית, נפשית את האחר, כמובן בגבולות בהן המטפל אינו נפגע מכך בכל צורה שהיא .*
לפיכך יש לבנות משכן רוחני או מרחב רוחני בו נוכל לשהות ולטפל ממנו ללא חשש, תוך הגנה עלינו כמטפלים וכמקור לתיעול האנרגיה הנכונה והמתאימה לנו ולמטופל.
אנו מתייחסים לשש מצוות תמידיות: (שש נשמות הכלליות של העם היהודי, שש מידות הלב)
האמן במציאות השם –                        נצח = בטחון                                   משה
אל תאמין באלוהים אחרים                   הוד = תמימות                                 אהרון
האמן שהשם הוא אחד                        תפארת = רחמים                             יעקב
אהבת השם – ימינה                           חסד = אהבה                                  אברהם
יראת השם – שמאלה                         גבורה = יראה                                 יצחק
הגנה מהרהורים /מחשבות שליליות       יסוד= אמת                                     יוסף
מהמקום הזה תפילה המקבילה למלכות שאורה הפנימי הוא שפלות .               דוד
 
 
תפילה = בתוך משכן ההתבוננות עם שש הפאות שלה מתקיימת המודעות – מודעות עצמית ללא ביטול מציאותנו לחלוטין, אך המאפשרת לנו להיות צינור נקי ומתאים לאנרגיה ולמציאות המתאימה ביותר עבור המטופל שמולנו.
          
 
ספירות – רמות תודעה שאל כל אחת מהן מקושרים איברים , מערכות, צבעים, תכונות ואיכויות בכל
              הרבדים.
כתר               אישיות מוגשמת , נבואה                            
חכמה            חשיבה פנימית, שכל, מחשבות
בינה              הבנה , מקור החיים, רגש, נפש .
*דעת             ביטוי עצמי , הגשמה חיבור בין שכל לרגש
חסד              אהבה, שפע, נתינה, התרחבות
גבורה            כוח ההתגברות, מעשה, איפוק, כוח רצון, התכווצות
תפארת          רחמים ואמפתיה – אגו ,מודעות
נצח               כוח הניצחון דרך עצמנו, דרך הביטחון העצמי
הוד               הודיה מתוך תמימות על האמת, כוח בעליות ובירידות בפשטות, כנות
יסוד              יצירה, תקשורת, מן הכוח אל הפועל, הגשמת העולם הפנימי, אמת
מלכות           שפלות, כוח הדבור
 
סיכום
הילינג מטרתו לנסות ולהביא להרמוניה בין הספירות וזרימת אנרגיה תקינה במבנה המורכב של האדם בכל רבדיו.